อนุทิน 119006 - krutoiting

krutoiting

  1. พัฒนาการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติของนักเรียนที่เรียนรู้โดยครูต่างประเทศ 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูต่างประเทศ
  3. ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมาธิดี ชีวีสดใส โดยจิตอาสา มิตรภาพบำบัด 
  4. ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล OPD MED รพ..ที่มีต่อกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ของจิตอาสามิตรภาพบำบัด 
  5. ความพึงพอใจของผู้ป่วยกลุ่มHIV ที่ได้รับการฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหวมือโดย จิตอาสามิตรภาพบำบัด
  6. ความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยที่มีต่อกิจกรรมธรรมะข้างเตียง ของจิตอาสามิตรภาพบำบัด
  7. ข้อ 3 -6 จะสรุปเสร็จในคืนนี้ ไหมเนี๊ยะ ....


เขียน 27 Dec 2012 @ 21:08 ()


ความเห็น (0)