อนุทิน 118956 - krutoiting

  ติดต่อ

เพื่อนจิตอาสาจากต่างประเทศ 7 คน

มาช่วยกิจกรรมจิตอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนที่ขาดครูภาษาอังกฤษ

จึงไม่ได้เข้าไปช่วยงานรพ.

แต่จะเข้าไปประชุมการสรุปงาน และถอดบทเรียน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รพสมุทรสาคร ตามคำเชิญ


  เขียน:  

ความเห็น (0)