อนุทิน 118956 - krutoiting

krutoiting

เพื่อนจิตอาสาจากต่างประเทศ 7 คน

มาช่วยกิจกรรมจิตอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนที่ขาดครูภาษาอังกฤษ

จึงไม่ได้เข้าไปช่วยงานรพ.

แต่จะเข้าไปประชุมการสรุปงาน และถอดบทเรียน การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รพสมุทรสาคร ตามคำเชิญ


เขียน 26 Dec 2012 @ 22:15 ()


ความเห็น (0)