อนุทิน 118926 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

ชีวิต คือ ละคร

ที่ใครๆก็ว่า มีสุข มีทุกข์ คละเคล้ากันไป

ผมคิดว่า "ไม่น่าจะจริงเช่นนั้น เสมอไป"

แต่.....ที่เกิดขึ้นมาในแบบนั้น ก็น่าจะมาจาก

คนส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจ  ประมาทชีวิต และปล่อยให้คนอื่นเขียนบทให้ กำกับให้ โดยตัวเองทำหน้าที่แสดงอย่างเดียว

ก็เลย "ทุกขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข์" สาหัสครับ

ผมเห็นตัวอย่างในชีวิตจริง จากคนที่เขาไม่ทุกข์ และเมื่อตัวเองตั้งใจจริง ก็จะทำได้จริง

แม้.......เขาเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกทำ และเลือกรูปแบบของชีวิตได้

เลือกบท เขียนบท กำกับเอง และแสดงเอง อย่างถูกต้อง เพื่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมแห่งความสุข

ที่เมื่อเขียนเอง แสดงเองแล้ว ก็ย่อมไม่เบียนเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

ให้เกิดความสับสน วุ่นวาย

ผลก็คือ ตัวเองจึงไม่ทุกข์ มีแต่ความสะดวก สบาย สงบ

ผมว่า "ละคร" แบบนี้ น่าจะดีกว่าเยอะเลย

อิอิอิอิ

เขียน 26 Dec 2012 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)