อนุทิน 118868 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • "...การเจริญวิปัสสนาคือการพิจารณาเห็นแจ้งด้วยปัญญา  
              ๑. มองทุกอย่างว่าเป็นสมมุติไม่ลุ่มหลง
              ๒. มองทุกคนว่าเป็น "กองธาตุ" ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  ที่นำมากองไว้เช่นเดียวกับเราซึ่งรอวันแตกสลาย..."

                     (ข้อคิดคมธรรม  จากพระอาคันตุกะ วัดธารธรรม   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕)  เขียน:  

ความเห็น (0)