อนุทิน 118862 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๖๖๒ |

"ข้าวเมล็ดน้อย"

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวมข้อเขียนทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Writings)
ของอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่ทำให้เขาได้รับการยกย่อง
ประกาศเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

ผมอ่านงานเขียนของอาจารย์เสกสรรค์ในชุดหลัง ๆ นี้

* ผ่านพบไม่ผูกพัน (๒๕๔๘)

* บุตรธิดาแห่งดวงดาว (๒๕๕๒)

* วันที่ถอดหมวก (๒๕๕๐)

* หัวใจกลับบ้าน (๒๕๕๔)

"ข้าวเม็ดน้อย" เป็นหนังสือรวมข้อเขียนที่เพิ่งวางจำหน่ายเล่มล่าสุด

เขียน 25 Dec 2012 @ 02:27 ()


ความเห็น (2)

 ยังไม่มีอิๆ

เขียนเมื่อ 

SE-ED ครับ ;)...