ติดต่อ

อนุทิน #118826

ขอบคุณ...ลมหายใจ 

(บางบทของบันทึกใหม่ วันนี้)

ไม่ได้...ไม่มี...ไม่เป็น

..............

"หัวใจ ซื่อตรง" คงมั่น

ปลายทาง ฝั่งฝัน "คือ...ว่าง"

เยื่อใย ที่เพาะ รายทาง

ก้าวย่าง สะดุด หยุดทวน


ทวนทาง ทวนทิศ ทวนรอบ

ปลุกปลอบ ดวงใจ ผันผวน

"ไม่ได้"...ใจเริ่ม แปรปรวน

ปั่นป่วน "ไม่เป็น ไม่มี"


เช้า-สาย บ่าย-เย็น จึงว่าง

ลมคว้าง คว้าลม ที่นี่

ใกล้ใกล้ หัวใจ ดวงนี้

จับที่ ทางไป ทางมา

.......

Large_72a

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ทำไป เรียนรู้ไป
เป็นทั้งระบบและกลไก
ของการ "ใช้ชีวิต" ...

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์พนัส Ico48 แผ่นดิน

ทำไป เรียนรู้ไป
เป็นทั้งระบบและกลไก
ของการ "ใช้ชีวิต"
.
..

ขอขอบพระคุณสำหรับคมคำอันกระชับครบ...

สำหรับการสรุปบทเรียน...ชีวิตชุดนี้ เป็นอย่างยิ่ง...ค่ะ