อนุทิน #118826

  ติดต่อ

ขอบคุณ...ลมหายใจ 

(บางบทของบันทึกใหม่ วันนี้)

ไม่ได้...ไม่มี...ไม่เป็น

..............

"หัวใจ ซื่อตรง" คงมั่น

ปลายทาง ฝั่งฝัน "คือ...ว่าง"

เยื่อใย ที่เพาะ รายทาง

ก้าวย่าง สะดุด หยุดทวน


ทวนทาง ทวนทิศ ทวนรอบ

ปลุกปลอบ ดวงใจ ผันผวน

"ไม่ได้"...ใจเริ่ม แปรปรวน

ปั่นป่วน "ไม่เป็น ไม่มี"


เช้า-สาย บ่าย-เย็น จึงว่าง

ลมคว้าง คว้าลม ที่นี่

ใกล้ใกล้ หัวใจ ดวงนี้

จับที่ ทางไป ทางมา

.......

Large_72a

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ทำไป เรียนรู้ไป
เป็นทั้งระบบและกลไก
ของการ "ใช้ชีวิต" ...

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์พนัส Ico48 แผ่นดิน

ทำไป เรียนรู้ไป
เป็นทั้งระบบและกลไก
ของการ "ใช้ชีวิต"
.
..

ขอขอบพระคุณสำหรับคมคำอันกระชับครบ...

สำหรับการสรุปบทเรียน...ชีวิตชุดนี้ เป็นอย่างยิ่ง...ค่ะ