อนุทิน 118795 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

พรหมวิหารภาวนาเพื่อละมานะ...


จิตที่ละเอียดปราณีต สมาธิที่ดึ่งลึกแน่วแน่ เป็นเหตุใกล้ให้เกิด มีปัจจัยตามมาที่จะสังเกตเห็นส่วนที่ละเลย ไม่ใส่ใจ  อีกทั้งเป็นเหตุใกล้ให้เข้าถึงสภาวะบางอย่าง แค่แตะพอให้รู้ว่ามีสิ่งนั้น


แต่ทว่า ด้วยฝีมือยังอ่อนหัด แค่เห็นต้นทาง แต่ระหว่างทางยังอีกยาวไกล  พอมีเหตุมากระทบใจ ใจก็ยังมีหลุดลอย ใจก็ยังมีโทสะ มีมานะตัวใหญ่ ๆ จรมา กว่าจะขจัดยักษ์ใหญ่ออกไป ก็ต้องอาศัยพรหมวิหารภาวนา


เมตตา  ลดพยาบาท

กรุณา  ลดความเบียดเบียน

มุทิตา ลดริษยา

อุเบกขา ลดราคะ


จากบันทึก อาหารเพื่อสุขภาพช่วงปฏิบัติธรรม

เขียน 23 Dec 2012 @ 14:56 () แก้ไข 23 Dec 2012 @ 14:59, ()


ความเห็น (0)