อนุทิน 118733 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อโลกไม่สิ้น แม้ว่า วันสิ้นโลก 

อุปโลกน์ โลกสิ้น คิดไปใหญ่

ใยไม่คิด ละโลภ ให้หมดไป

หลง รัก โกรธ อย่าเก็บไว้ไม่ดีเอย.


                                                                         เขียนไว้ในวันที่เขาว่าจะสิ้นโลก 21/12/2012

  เขียน:  

ความเห็น (0)