อนุทิน 118731 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขออนุโมทนา..สาธุกับ มอ. ด้วยครับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในฐานะผู้มีผลงานที่เป็นคุณูปถัมภ์ให้กับพระพุทธศาสนา
ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ
โดยศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นประธานถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีมติให้ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาปรัชญาและศาสนา แด่ พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ในฐานะพระนักคิด นักธรรมวิทยากร นักวิชาการ นักเขียน นักปฏิบัติ
และมีผลงานที่เป็นคุณูปถัมภ์ให้กับพระพุทธศาสนา งานเขียนของท่าน
ก็จะถูกตีพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งคอลัมน์ประจำในวารสาร หนังสือเล่ม เช่น
“เป็นมิตรกับความเหงา” “สุขทุกลมหายใจ” “น้ำใส ใจเย็น เติมน้ำใจให้ชีวิตสงบเย็นและเป็นสุข” เป็นต้น

หรือตอบปัญหาธรรมะทางสื่อเว็บไซต์ อีเมล์
จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็นที่ยอมรับ
ในฐานะผู้ประยุกต์ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เกิดเครือข่ายจิตอาสา
รวมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทางปรัชญาและศาสนา

พระไพศาล วิสาโล ได้รับรางวัล “ชูเกียรติ์ อุทกะพันธุ์” สาขาปรัชญาและศาสนา
จากผลงานหนังสือ “พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโน้มและทางออกจากวิกฤติ” ในปี พ.ศ. 2548

รางวัล “ศรีบูรพา” รางวัล “นักเขียนอมตะ” และรางวัลเกียรติยศ “คนค้นฅนอะวอร์ด” ในปี พ.ศ. 2553


สาธุ.. สาธุ.. สาธุ..

เขียน 21 Dec 2012 @ 21:27 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ สาธุ

เขียนเมื่อ 

พี่อ่านหนังสือ ข้อเขียน หรือบทความของพระอาจารย์เกือบทุกวันและทุกเวลา

โดยเฉพาะเวลาที่..ป่วยใจ

 

มาขอสาธุและ อนุโมทนาด้วยค่ะ

ขอบคุณที่ช่วยกันเผยแพร่..รสพระธรรมของท่าน เป็นทิพยโอสถของพุทธสาวกอย่างยิ่งค่ะ