อนุทิน 118729 - หยั่งราก ฝากใบ


ภาพของคุณ Radklao Charoenrat


วัตถุ แสง สี เงา...
ล้วนเป็นเหตุปัจจัย อิงอาศัยเกื้อกูลกัน
เมื่อมีสิ่งหนึ่ง จึงมีอีกสิ่งหนึ่ง ดังนี้เรื่อยไป...


เราจึงควรตระหนักว่า...แท้ที่จริงแล้ว
เราทุกคนล้วนเป็นหนี้สรรพสิ่งในโลก
ไม่มากก็น้อย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ

เขียน 21 Dec 2012 @ 21:26 () แก้ไข 21 Dec 2012 @ 21:56, ()


ความเห็น (0)