อนุทิน 118710 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow131]ข้าพเจ้าใช้ชีวิตทุกวันนี้ ในเมื่อไม่มีเงินหมื่น เหมือนเมื่อก่อน เราก็อาสาอุทิศแรงกาย แทนแรงเงิน ในการทำคุณประโยชน์ เพื่อสังคมได้โดยสอนข้อคิดและสัจจะธรรมในการใช้ชีวิต

ขอบคุณความจนที่ทำให้ข้าพเจ้าเรียนรู้การอยู่อย่างมีความสุข และพอเพียง ที่สำคัญ พอใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการ เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้

Ico128

RITTICHAI

  เขียน:  

ความเห็น (0)