อนุทิน #118699

เมื่อวันวานได้เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ป. เอก  นิสิตทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  ได้ข้อคิดทำนองว่า...คนเราหลอกคนอื่นได้ครั้งเดียว  แต่หลอกตนเองไปตลอดชีวิต...

เขียน:

ความเห็น (1)