อนุทิน 118699 - ยูมิ

  ติดต่อ

เมื่อวันวานได้เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  ป. เอก  นิสิตทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน  ได้ข้อคิดทำนองว่า...คนเราหลอกคนอื่นได้ครั้งเดียว  แต่หลอกตนเองไปตลอดชีวิต...

  เขียน:  

ความเห็น (1)

อืมม... ลึกซึ้งครับ