อนุทิน 118685 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ได้ยินชื่อมานาน  เป็นโรงพยาบาลอบอุ่นที่อยู่กันเป็นครอบครัว 

เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมช่วยดูแลคนอำเภอด่านซ้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ก็ไปมาแล้ว  ติดตามพูดคุยเพียงแค่กับคุณหมอวัฒน์ ณ ห้องฟัน 


วันนี้โอกาสดี  ต่างคนต่างเลือก วางแผนเข้าห้องประชุม  เลือกห้องย่อยการประชุม SHA Conference & Sharing  คุณภาพ  คุณค่า  คุณธรรม  จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (  (สรพ.)  ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

หัวข้อ “มิเพียงแค่โรงพยาบาล......ที่ด่านซ้าย”  จึงได้พบ  นพ.ภักดี  สืบนุการณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านซ้าย  ตัวจริงเสียงจริง

บรรยายด้วยแววตาสดใส  หน้าตาสดชื่น  อารมณ์ดี  อวดฟันสวยด้วยรอยยิ้ม  ยิ้มไป  พูดไป 

คนทั้งห้องยิ้มแย้มนั่งฟัง.....สดชื่นไปด้วย


โรงพยาบาลด่านซ้ายวิเคราะห์ความเก่ง ๔  ประเด็น

๑. Palliative care การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

๒. MCH อนามัยแม่และเด็ก

๓. HRD การพัฒนาบุคลากร

๔. IM  การพัฒนาระบบสารสนเทศ


มิติ Spiritual ที่เป็นองค์ประกอบของ SHA 


๑. Health promotion 

ในคนไข้ปกติที่มีญาติ  มีครอบครัว  เมื่อวินิจฉัย  ตกลงร่วมกัน  ยอมรับทั้งตัวผู้ป่วย  ครอบครัว  และ

ญาติแล้ว  จึงทำตามระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  และร่วมกับใช้หลักศาสนาพุทธและการนับถือผี  มีพิธีขอขมาผู้ป่วย  ต่างคนต่างอโหสิกรรมกัน

เรื่องเล่าประทับใจ คือ ผู้ป่วยที่ไม่มีญาติ  (มีญาติ  แต่ญาติไม่ยอมรับให้เข้าบ้าน)  อดีตนักโทษค้ายาเสพติด 

คุณหมอเชิญประชุม  ชักชวน  นายก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน  พมจ.  สสจ.  อสม.  วางแนวทาง  บทบาทดูแลผู้ป่วยร่วมกัน

สอน  ให้ความรู้  สาธิต  เพื่อให้ผู้ที่อาสาผลัดเวรกันมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงคนนี้  จนสามารถกลับไปอยู่ในชุมชนได้  

จนวาระสุดท้าย  ผู้คนมาร่วมงานศพทั้งหมู่บ้าน  ไม่ทอดทิ้งกัน 

น่าดีใจ  คน ๆ หนึ่ง  ยังรู้ว่า “ราก”  ตนเองอยู่ที่ไหน


คุณหมอเป็นผู้นำการปั่นจักรยานเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก  (ติดตามรายละเอียดได้ที่หนังสือสารคดี)

การสร้างปัจจัยให้เอื้อต่อความมั่นคงทางอาหารของชาวด่านซ้ายเอง  กินอาหารที่ผลิตไม่เกิน  ๑๖๐

กิโลเมตร  โรงพยาบาลซื้อข้าวจากที่นาของชาวโรงพยาบาลเองที่มีที่นา  ปลูกผักในรั้วโรงพยาบาลกินเอง

เด็ก คือ ทรัพยากรอนาคตของชาติ  ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของพ่อแม่ที่มีความสุขกับลูก  ใช้นิทานเป็นสื่อกลางในการสร้างความสุข


ประทับใจความต่อเนื่องยาวนานเป็น  ๑๐  ปี  ที่ทำให้เด็ก ๆ พัฒนาสมอง  ครอบครัวอบอุ่น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือสนับสนุนเพิ่มขึ้น ๆ  จัดทำกระเป๋าห้องสมุดเคลื่อนที่

บอกทั้งเคล็ดวิชา  และเสริมพลังพวกเราทุกคนในห้อง  “ทุกคนกลับไปทำได้”   search หาความรู้เพิ่มเติม  ไม่ต้องเข้าอบรมที่ไหนก็ได้

ฟังแล้วฮึกเหิมจริง ๆ


๒. การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized healthcare)

ประทับใจเรื่องเล่าของน้องพนักงานความสะอาด  ที่ใช้เวลากินข้าวเที่ยงไม่นาน  จนคุณหมอ ผอ.

สงสัยต้องขับรถตามไปดูที่บ้าน  พบน้องคนนี้ต้องนำอาหารกลับไปให้พ่อและน้องอีก  ๒  คน ที่มีความพิการทางร่างกาย


อีกเรื่องที่คุณหมอเล่าอย่างภาคภูมิใจ  น้องผู้หญิงหลังหักจากประตูธนาคารออมสินกระแทก  จนพิการอัมพาต  คุณหมอดำเนินการรักษา  ฟื้นฟูสุขภาพ  สนับสนุนหลาย ๆ ทาง  เชิญประชุมหลายฝ่าย  หลายครั้ง  ทั้งกรรมการ  ผู้บริหาร  สหภาพ 

จนน้องส้มสามารถบรรจุกลับมาทำงานที่ธนาคารได้  เป็นคนแรกของธนาคารออมสินที่รับคนพิการเข้าทำงาน 

และจัดสภาพแวดล้อม  ทำลิฟต์  ห้องน้ำ  สิ่งเอื้ออำนวยอีกหลายอย่าง

ตัวอักษรประกอบภาพสไลด์  คุณหมอเขียนว่า  น้องส้มกับธนาคารสีชมพู

“คนพิการไม่ได้พิการ  สิ่งแวดล้อมต่างหากที่พิการ”


๓. สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา  (Healing environment)

ไม่ใช่เฉพาะแวดล้อมทางกายภาพ  มีคุณยายมาขายกระติบข้าว  หวดนึ่งข้าว  หน้าตึกโรงพยาบาล 

เป็นความสุขใจที่ฝีมือภูมิปัญญาได้มาแสดงออกในโรงพยาบาล แสดงถึงสายใยสายสัมพันธ์แน่นเหนียวระหว่างชุมชนคนด่านซ้ายและโรงพยาบาลด่านซ้าย 

ที่นั่งสนามหญ้าเขียว ๆ  แม่จะนั่งให้นมลูกที่ไหนก็ได้  ปลอดภัย

ขอเพียงมีหนังสือ  หนังสือนิทาน  เด็ก ๆ จะนั่งอ่านที่ไหนก็ได้ในโรงพยาบาล

เด็ก ๆ ในโรงพยาบาลมาเล่นน้ำด้วยกัน  หัดว่ายน้ำอย่างสนุกสนาน  ที่สระว่ายน้ำของโรงพยาบาล

คุณหมอภูมิใจมากที่มีงบสร้างสระว่ายน้ำ  อารมณ์ความรู้สึก  ลูกหมอ  ลูกพยาบาล  ลูกคนงานมาเล่นน้ำด้วยกัน 

แม้จะมีหนี้  ๒๕  ล้านบาท...คนละส่วนกัน


๔. จิตตปัญญาศึกษา (Contemplation)

ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ  พาเจ้าหน้าที่อาสาฉีดวัคซีนคอตีบ  อาสาทำโน่นนั่นนี่ เกิดเป็นวัฒนธรรมจิตอาสา  ขัดเกลาตนเอง

แสวงหาโอกาสการทำงานกับคนทุกข์ยากที่อยู่ใกล้ตัว

การเรียนรู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยความศรัทธา  และสานความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

ส่งเสริมการเรียนรู้อุดมคติของชึวิต

ความยั่งยืนเกิดจากความภาคภูมิใจ


๕. Living  organization   องค์กรที่มีชีวิต

มองเห็นศักยภาพที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณู

เตรียมพื้นที่การเรียนรู้

สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับองค์กร

ประทับใจที่คุณหมอจำผู้ร่วมงานและครอบครัวได้ทุกคน  ไม่เฉพาะ “จำ”  แต่เข้าใจและเข้าถึงจริง ๆ

^_,^


อิ่มเอมใจ  คุณหมอภักดีเล่าเรื่อง  บรรยาย  ฉายคลิป   ได้อย่างน่าติดตามมาก ๆ  เร้าพลังตลอด  ดั่งที่ตั้งใจมารับรู้ถึงความจริง  ความดี  และความงาม....ที่ด่านซ้าย   เกินกว่าโรงพยาบาล

มิเพียงที่ด่านซ้าย  โรงพยาบาลสระใครของเรา  น่าจะเดินเส้นทางที่มาทางถูกแล้ว  ในการดูแลสมาชิกโรงพยาบาลให้อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  เท่า ๆ กับที่เราตั้งใจจะสร้างให้คนเราเอง  ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน  สร้างสรรค์ความสุขของตนเอง  ด้วยใจเราเอง 

ก่อเกิดแรงบันดาลใจในตัวเอง  สรรสร้างมาตรฐานวิธีการดูแลผู้คนเจ็บไข้ได้ป่วยที่มาหาเรา  อย่างมีคุณภาพ  โดนใจ  ชอบใจ  ปลอดภัย  ส่งคืนสุขภาวะกลับบ้าน  กลับสู่ชุมชน  หรือกลับวัดอย่างสมศักดิ์ศรี

บ่มเพาะ  ให้ปุ๋ย  รดน้ำความอารี  มีเมตตา  ให้อภัยตนเองและผู้อื่นโดยง่าย  ให้ความรัก  ความสุข  ความดีความงาม  เบิกบานขยายออก.....สู่ชุมชนชาวอำเภอสระใคร

^_,^

เขียน 21 Dec 2012 @ 00:59 () แก้ไข 21 Dec 2012 @ 12:16, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ปัจจัยที่เอื้อต่อการปรับ - ฟื้นฟูสุขภาพกาย-สุขภาพจิต คือ การรู้...ว่า "ราก" ของตนอยู่ที่ไหน ♠

การดูแลหัวใจความเป็นมนุษย์... คนพิการไม่ได้พิการ สิ่งแวดล้อมต่างหากที่พิการ!!! ♠

เรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยศรัทธา เรียนรู้อุดมคติของชีวิต ความยั่งยืน เกิดจากความภาคภูมิใจ ♠

ศักยภาพการเติบโตทางจิตวิญญาณ จำ...เข้าใจ...เข้าถึง ความจริง ความดี ความงาม องค์กร..มี

ชีวิต!!!♠

ส่งคืนสุขภาวะกลับบ้าน กลับสู่ชุมชน หรือกลับวัดอย่างสมศักดิ์ศรี!!! ♠

บ่มเพาะ ให้ปุ๋ย รดน้ำความอารี มีเมตตา ให้อภัยตนเองและผู้อื่นโดยง่าย ♠

ให้ความรัก ความสุข ความดี ความงาม ความเบิกบานขยายออก...สู่ชมชน ♠

      ขอบคุณมากค่ะ คุณหมออ้อ(ผลพวงของระบบบันทึกติดขัดมังนะ อนุทิน..จุใจจริง อิอิ สาธุ)

                                   ♣ ♣ ♣  ♠ ♠ ♠

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณ Twadin

จริงค่ะ  ลงบันทึกแล้วจัดเก็บข้อมูลไม่ได้  เขียนอนุทินไว้ก่อน

ตอนนี้อ่านเต็มได้....ที่บันทึกนะคะ  ชื่อเดิม