อนุทิน 118666 - krutoiting

  ติดต่อ

เข้าไปอ่านบันทึกท่านJJ 

แต่ไม่สามารถลิงค์แม่ข่ายได้ 

ลองเขียนลงในอนุทิน ถ้าได้คือข้อความนี้ที่ร่วมแสดงคำขอบคุณค่ะั

"ขอบคุณค่ะ ขอเกาะขอบเรียนรู้นอกเวทีและนำไปพัฒนางานที่ทำเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ"

  เขียน:  

ความเห็น (1)

มีปัยหาเช่นเดียวกันคะ