อนุทิน 118654 - อ.ต๋อย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขณะนั่งอยู่ในงานมอบโล่โครงการวิจัยเด่นที่โครงการวิจัย LLEN เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับเกียรติยศนี้ ผมมีความคิดว่า ถ้าหากระบบเสริมแรงที่เราทำกันอยู่อย่างเอิกเกริกในทุกวันี้ หันมาให้ความสนใจกับ ผลกระทบหรือประโยชน์ต่อสังคม เหมือนดังที่รางวัลนี้ใช้เป็นเกณฑ์วนการคัดเลือก ก็คงดีไม่น้อย  ผมประทับใจทั้ง 16 โคนงการที่เข้ารับโล่ในวันนี้  แต่ที่ประทับใจสุดๆ คือ หลายโครงการได้พิสูจน์ให้เห็นถึง พลังของการดำเนินงานด้วยการจัดการความรู้  ผมคิดขึ้นมาได้หลายอย่างอีกว่า สิ่งทีาผมจะกลับไปทำ และโดยเฉพาะที่จะพูดคุยกับครูในวันพรุ่งนี้ ในงาน show & share ของเหล่าเพื่อนครูที่ส่วนใหญ่เคยอยู่ในโครงการ LLEN ด้วยกัน  ลองจินตนาการดู ดังนี้ครับ

  1. เป็นไปได้ไหมที่เราจะจัดตารางเรียนให้เราสามารถมาคุยกันในแต่ละกลุ่มสาระๆ ละ 1ครั้งต่อเดือน โดยไม่กระทบกับการเรียนการสอนแต่ละเดือนมีการ KM ใน โรงเรียน โดยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ของแต่ละชั้น เดือนละ 1 ครั้ง  ผมเชื่อว่าน่าจะทำได้  แต่ไม่รู้ครูจะว่าอย่างไร

เขียน 20 Dec 2012 @ 13:01 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาแสดงความยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

"เป็นไปได้ไหมที่เราจะจัดตารางเรียนให้เราสามารถมาคุยกันในแต่ละกลุ่มสาระๆ ละ 1ครั้งต่อเดือน โดยไม่กระทบกับการเรียนการสอนแต่ละเดือนมีการ KM ใน โรงเรียน โดยบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ของแต่ละชั้น เดือนละ 1 ครั้ง  ผมเชื่อว่าน่าจะทำได้  แต่ไม่รู้ครูจะว่าอย่างไร"

ขอบแนวคิดของท่านค่ะอยากนำไปใช้ที่โรงเรียนบ้างแต่จะได้รับความร่วมมือไหมน้อการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนที่ยึดติดสิ่งเก่าๆและไม่อยากทำงานใหม่ที่เพิ่มขึ้น ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมให้ได้ ขอแชร์ความคิดของท่านนะคะ