อนุทิน #118648

สร้างความแข็งแรง เข้มแข็งให้กับภาคภูมิภาค ท้องถิ่นให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองและเหลือเพื่อขายได้

เขียน:

ความเห็น (0)