อนุทิน 118648 - jarassri

  ติดต่อ

สร้างความแข็งแรง เข้มแข็งให้กับภาคภูมิภาค ท้องถิ่นให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองและเหลือเพื่อขายได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)