อนุทิน #118647

ความสะดวกเร็วในชายขอบสู่เมืองใหญ่จะต้องเห็นความสำคัญระดับประเทศไม่ใช่ตั้งต้นที่เมืองใหญ่จะต้องพัฒนาชายขอบเพื่อเป็นทั้งแหล่งป้องก้นประเทศและ

เขียน:

ความเห็น (0)