อนุทิน 118646 - jarassri

  ติดต่อ

การคมนาคมจะต้องเอาประโยชน์สาธารณะเป็นหลักโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงมาเป็นระบบขนส่งมวลชนเพื่อแสวงหาต้นทุนตำ่เพื่อทำให้สินค้าอุปโภคสู่ประชาชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)