อนุทิน #118646

การคมนาคมจะต้องเอาประโยชน์สาธารณะเป็นหลักโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงมาเป็นระบบขนส่งมวลชนเพื่อแสวงหาต้นทุนตำ่เพื่อทำให้สินค้าอุปโภคสู่ประชาชน

เขียน:

ความเห็น (0)