อนุทิน 118646 - jarassri

jarassri

การคมนาคมจะต้องเอาประโยชน์สาธารณะเป็นหลักโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงมาเป็นระบบขนส่งมวลชนเพื่อแสวงหาต้นทุนตำ่เพื่อทำให้สินค้าอุปโภคสู่ประชาชน

เขียน 20 Dec 2012 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)