อนุทิน 118642 - jarassri

jarassri

ในการเกิดหนี้สาธารณะ ผลของการปั่นให้ตลาดข้าวทั่วโลกมีระดับต้นทุนราคาตลาดข้าวเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้การส่งออกข้าวทั่วโลกได้รับผลกระทบในระบบ

เขียน 20 Dec 2012 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)