อนุทิน #118578

  ติดต่อ

อาจารย์และนักศึกษาไอทิม สาธิตการจัดและประดับโต๊ะอาหาร ในเทศกาล "Gift Fest" @ ห้างโรบินสัน ศรีนคริืนทร์ (ซีคอนสแควร์)

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 55 เวลา 12.30 - 17.00 น. อ.โพธิวงศ์ หัวหน้าภาควิชาอาหารและเครื่องดื่ม จะนำนักศึกษาไอทิม สาธิตการจัดและประดับโต๊ะอาหารในเทศกาล "Gift Fest" ณ ห้างโรบินสัน สาขาศรีนครินทร์ (ซีคอนสแควร์) ผู้สนใจและอยู่ใกล้บริเวณนั้น เชิญแวะไปชมการสาธิตดังกล่าวได้ค่ะ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)