อนุทิน 118557 - ภูสุภา

snazzy[ˈsnæzɪ]

adj -zier-ziest Slang

Fashionable or flashy.

(Clothing & Fashion) Informal (esp of clothes) stylishly and often flashily attractive
[perhaps from sn(appy + j)azzy]

snazzily adv

snazziness nsnazzi·ness n.

เขียน 18 Dec 2012 @ 19:54 ()


ความเห็น (0)