อนุทิน 118540 - dejavu monmon

ทำจิตใจให้สงบประมาณ ๑๕ นาที ก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงาน เราจะพบว่า อารมณ์ดี ประสบการณ์ที่ผ่านมาชัดเจนมากเมื่อนำมายกตัวอย่างประกอบ ทุกอย่างราบรื่น ร่าเริง ฯลฯ โดยสรุปคือ ทำจิตให้สงบก่อนทำงานมีผลดีกว่าจิตเศร้าหมอง

เขียน 18 Dec 2012 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)