อนุทิน 118517 - ปนัดดา

ปนัดดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 

กิจกรรมผีเสื้อแสนสวย

สัปดาห์ที่

จุดประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

ประเมินผล

1

- ฝึกการสังเกต

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจทางวิทยาศาสตร์

- รู้จักส่วนต่างๆของพืช

- สามารถบอกส่วนต่างๆของพืชได้

- ลักษณะของต้นไม้

- ส่วนต่างๆของต้นไม้และการทำหน้าที่

ขั้นนำ

-  ครูร้องเพลง ต้นไม้ ให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนทำท่าทางประกอบเพลงตามครู

ขั้นสอน

-  ครูนำต้นไม้มาให้นักเรียนดูและร่วมสนทนาถึงลักษณะของต้นไม้และหน้าที่ส่วนต่างๆของต้นไม้

-  ครูเล่านิทานเรื่องต้นไม้ที่รักให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียนตอบคำถามนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้และหน้าที่ส่วนต่างๆของต้นไม้

-  ให้นักเรียนทำใบงาน

ขั้นสรุป

-  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้และหน้าที่ส่วนต่างๆของต้นไม้

- เพลงต้นไม้

- ต้นไม้

- หนังสือนิทานเรื่องต้นไม้

- ใบงาน

- สี

1.การสังเกต

- การพูด การฟัง

- การตอบคำถาม

- การเข้าร่วมกิจกรรม

2. การตรวจผลงาน

เขียน 17 Dec 2012 @ 19:56 ()


ความเห็น (0)