อนุทิน 118513 - ภูสุภา

ความคิดที่จะเป็นระบบได้ ต้องผ่านการอ่านซ้ำ ทำงานซ้ำ ทดลองซ้ำ กลั่นกรอง ทบทวน ไตร่ตรองจนรู้และเข้าใจด้วยหัวใจ..

เขียน 17 Dec 2012 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)