อนุทิน 118498 - ยายธี

ยายธี

อนุทินนี้..ขอ.ขอบพระคุณ..คุณ นเรศ...(ผู้เล่าเรื่อง..รามา..ที่ให้คิด..เจ้าค่ะ..หากจะอ่านพานพบเรื่องเล่าของท่าน..ยายธี)

เขียน 17 Dec 2012 @ 10:08 ()


ความเห็น (0)