อนุทิน 118497 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

On An Overgrown Path: The sound of one monk jumping

ตามความเข้าใจของผม ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้หลีกหนีความสุขอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่สอนให้รู้จักความทุกข์และความสุขอย่างแท้จริงเพื่อจะได้อยู่ร่วมกับอารมณ์เหล่านี้ได้

เขียน 17 Dec 2012 @ 10:00 ()


ความเห็น (0)