อนุทิน 118485 - Snow Queen

Snow Queen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การทดลอง: การละลายของน้ำตาล

  การทดลองนี้เด็กๆ จะได้เห็นการละลายของน้ำตาลได้อย่างชัดเจนโดยเริ่มจากการย้อมน้ำตาลด้วยสีผสมอาหาร
หลังจากนั้นนำไปวางบนจานที่มีน้ำ การนำน้ำตาลมาย้อมสีต่างๆทำให้มีโอกาสได้สังเกตการผสมสีอีกด้วย

อุปกรณ์

1.แก้ว

2.น้ำ

3.น้ำตาล

4.ลูกกวาด

5.จาน

6.ผ้าหรือกระดาษสีขาว

7.หลอดน้ำ

8.แว่นขยาย

9.สีน้ำหรือสีโปสเตอร์

วิธีการทดลอง

1. ให้เด็กๆใส่น้ำตาลก้อนลงในแก้วที่มีน้ำเปล่าอยู่ แล้วให้สังเกตการละลายของน้ำตาลในน้ำ

2. ให้เด็กๆวางก้อนน้ำตาลบนผ้าหรือกระดาษแล้วหยดสีลงไป จากนั้นวางก้อนน้ำตาลไว้ในจานที่ใส่น้ำ

3. ทำการทดลองเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนจากน้ำตาลก้อนเป็นลูกกวาด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลง

4. ให้เด็กๆใช้แว่นขยายส่องสังเกตดูการละลายของผลึกน้ำตาลก้อน และสีที่ปรากฏขึ้น

5.ให้เด็กๆวาดรูปสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลอง

สิ่งที่เด็กได้จากการทดลอง

 ในน้ำตาลก้อนมีฟองอากาศ จึงเกิดการละลายได้เร็วกว่าลูกกวาด

 น้ำตาลเป็นสารละลายเหมือนเกลือ

 น้ำตาลมีความหนืดทำให้เกิดการแยกสีชัดเจน

 การผสมสีจากแม่สี ทำให้เกิดสีใหม่ได้

 น้ำทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวได้

การทดลองการละลายของน้ำตาลนี้สามารถให้เด็กได้สามารถใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์
คือทักษะการสังเกตโดยเข้าไปสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆด้วยตัวเองและทักษะการสื่อความหมาย
คือ ความสารถในการนำข้อมูลที่สังเกต ทดลอง มาจัดให้สัมพันธ์กันมากขึ้นและนำเสนอให้คนอื่นได้รู้และเข้าใจ

เขียน 16 Dec 2012 @ 22:27 () แก้ไข 17 Dec 2012 @ 04:28, ()


ความเห็น (0)