อนุทิน 118473 - เทพบุตรราตรี

  ติดต่อ

ความรู้สึกวันนี้ : อยากรู้ข้อมูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ เคมมิส  และแม็คแทกการ์ท (Kemmis & McTaggart , 1988)  กำหนดขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย  การวางแผน (Planning)  การกระทำ/ ดำเนินการ (Action) การสังเกตผล (Observation)  การสะท้อน/ ทบทวน (Reflection)   อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง แต่หาแหล่งข้อมูลไม่ได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)