อนุทิน 118464 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๖๑๓ |

"ความสุขอยู่ตรงนี้"

อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ก็สุขได้
เพียงแค่รู้จักชื่นชมสิ่งดี ๆ
ที่มีอยู่กับตัวและรอบตัว
เราก็จะเป็นสุขได้ไม่ยาก
เพียงแค่เปิดใจรับรู้อยู่กับปัจจุบัน
ความสุขก็จะมานั่งในหัวใจเรา

(พระไพศาล วิสาโล.  สุขได้ ง่ายจัง.  กรุงเทพฯ:เนชั่นบุ๊คส์, ๒๕๕๕.)

เขียน 16 Dec 2012 @ 15:00 () แก้ไข 16 Dec 2012 @ 18:04, ()


ความเห็น (0)