อนุทิน 118444 - ไอดิน

ไอดิน

อีกข้อหนึ่ง ที่จะระลึกไว้เสมอ

หากผู้ประกอบอาชีพมีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ

ทุกอาชีพ ต่างก็เป็นอาชีพที่สุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติ

หน้าที่ อันมีเกียรติอย่างยิ่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดลำดับ ทางสังคม ตำแหน่ง น้อย ใหญ่ อายุ มาก น้อย แม้แต่สัตว์

น้อย ใหญ่ ต้นไม้ อากาศ น้ำ ดิน หิน ไฟ ล้วนต่างก็มีหน้าที่เหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันตรงลักษณะและรูปแบบ 

มนุษย์ในฐานะที่มีวิวัฒนาการสูงสุด.....หากไม่ทำหน้าที่โดยชอบ....ให้สมกับวิวัฒนาการของตน....

ก็ไม่สมควรเปรียบเทียบว่าสูงส่งกว่าอะไร 

การสะท้อนความคิดจากเหตุการณ์หนึ่ง

ตามความเข้าใจของตนเอง ณ เวลานี้ ฉันจะเก็บถ้อยคำเหล่านี้ ไว้เพื่อสั่งสอนตนเองอยู่เสมอ

เขียน 15 Dec 2012 @ 21:27 () แก้ไข 16 Dec 2012 @ 19:20, ()


ความเห็น (3)

ระลึกถึงนะครับ ;)...

ในวันว่างๆ จะขอกลับมาขบคิด ในเรื่องนี้ และเขียนบันทึกให้ละเอียดกว่านี้ค่ะ ^  ^

อนุทิน ... แบบสั้น ๆ

บันทึก ... แบบยาว ๆ และต่อยอดได้ดีครับ ;)...