อนุทิน 118429 - ภูฟ้า

ภูฟ้า

อือ.. ความเบาสบายของกายและใจไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติ เป็นแค่ที่พักระหว่างทางปฏิบัิติ ทั้งนี้เพราะยังอยู่ในขอบเขตของ นาม/รูป อยู่หนอ

เขียน 15 Dec 2012 @ 12:09 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 12:13, ()


ความเห็น (0)