อนุทิน 118412 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ทบทวนวันเวลาชีวิตที่ผ่านเลย
 • ๖ - ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ฉันและคณะครูกว่า ๒๐ คน  พาเนตรนารี ชั้น ม.๑ เข้าค่ายพักแรมที่ค่ายสิทธิศึกษา
  อ.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  วิทยากรมืออาชีพเป็นทหารจาก กอรมน. นำทีมโดยครูโก๋  และครูตี๋ที่ใ้ห้
  ความรู้และข้อคิดอย่างดี  น่าชื่นชม   ส่วนอาหารต้องปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์และรสชาติ ขอบคุณที่ทำให้ครู
  บางคนลดน้ำหนักได้สำเร็จ
 • ๙ - ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๕  ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและ
  ภาคตะวันออก  ที่ จ.ระยอง  ชื่นชมและิยินดีกับนักเรียนที่ไปจนถึงดวงดาว   ส่วนผู้อยู่แค่ขี้เมฆก็ขอให้มีแรงใจ
  ในการฝ่าฟันใ้ห้ถึงปลายทาง
 • ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๕  ทำพิธีตอกเสาเอกเพื่อสร้างหลังคาโดมมูลค่ากว่า  ๗ ล้าน  บริเวณลานแสงจันทร์ 
  กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๖  จากนี้ไปทั้งครูและเด็กคงไม่ได้เห็นทัศนียภาพท้องฟ้า
  สดใส   และองค์พระปฐมเจดีย์ใหญ่ หากแต่การจัดกิจกรรมและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคงสะดวกสบายและมีความพร้อมมากขึ้น
 • ภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์จบโดยมีนักเรียนชั้น ม.๖ กว่า ๕๐๐ คน  เข้ารับฟังครบเครื่องทั้งสาระและความบันเทิงโดยนักแหล่มืออาชีพ  ท่าน ศ.สียวน  พระมหากิตติศักดิ์


เขียน 15 Dec 2012 @ 07:17 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 13:11, ()


ความเห็น (0)