อนุทิน 118408 - อ.นุ

  ติดต่อ

เหนือความหมายแห่งของคู่ทุกชนิด คือ อิสระ
ดี-ชั่ว สุข-ทุกข์ บุญ-บาป ยังมิใช่ความสงบ

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)