อนุทิน #118408

เหนือความหมายแห่งของคู่ทุกชนิด คือ อิสระ
ดี-ชั่ว สุข-ทุกข์ บุญ-บาป ยังมิใช่ความสงบ

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)