อนุทิน 118408 - อ.นุ

อ.นุ

เหนือความหมายแห่งของคู่ทุกชนิด คือ อิสระ
ดี-ชั่ว สุข-ทุกข์ บุญ-บาป ยังมิใช่ความสงบ

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

 

เขียน 14 Dec 2012 @ 23:56 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 10:13, ()


ความเห็น (0)