อนุทิน 118407 - ไอดิน

ไอดิน

สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่คอยดูแลเรา

เซลล์ สิ่งมีชีวิตที่มี DNA เหมือนกันกับเราทุกประการ ...มีหน้าที่ดูแล รักษาสมดุลร่างกาย โดย เซลล์เหล่านี้ จะวน เวียนมาอยู่กับเราเพียงเเค่ในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรักษาชีวิตของเรา ให้ดำเนินต่อเนื่องไปอย่างปกติที่สุด

เราเองก่อน หน้านี้ก็เป็นเพียงเซลล์ 1 เซลล์(ไซโกต)มีคุณค่าเท่าเทียมกันกับเซลล์ทั่วไป แต่เป็นเพราะเซลล์ของแม่

มาช่วยดูแลไซโกตจึงมีโอกาสเติบโตกลายเป็นระบบที่ใหญ่กว่าเดิมมาก

ระบบนั่นก็คือร่างกาย ที่มักจะลืมว่าเคยเป็นเซลล์มาก่อน..

เมื่อเราสนใจดูแล และให้ความรัก กับเซลล์ตัวน้อยๆของร่างกาย ก็เสมือนกับการให้ยา ที่ช่วยให้ระบบร่างกายทำ

งานอย่างได้มีประสิทธิภาพ มีเวลา มีสุขภาพ มีความสุข ^  ^

เขียน 14 Dec 2012 @ 23:54 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 23:06, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 ครูชีวะ...แท้เหลา ;)...

เขียนเมื่อ 

^ ----- ^