อนุทิน 118401 - ธิ

ธิ

สัปดาห์แห่งการคิด

  • อากาศเย็นสบาย  คนไข้หายไปบ้าง  ส่วนหนึ่ง "เอาข้าวขึ้นเล้า"  เสร็จ  ลงกรุงเทพฯ   เคลื่อนย้ายแรงงานชั่วคราว  หน้านาหน้าค่อยกลับม
  • บ้านหนองบัวเงินติดลำน้ำสวย  แต่ผู้ใหญ่บ้านประกาศแล้ว  ปีนี้ไม่ควรทำนาปรัง  น้ำจะแห้ง

  • ส่งแผนปฏิบัติการทันตสาธารณสุข  อำเภอสระใคร ปี ๒๕๕๖  ขออนุมัติที่ สสจ.หนองคาย
  • มีช่วงเวลาเหลือจากทำคนไข้   เตรียม Slide สรุปผลงานทันตฯ  ปี ๒๕๕๕  เสนอคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร (คปสอ.สระใคร)  บ่ายวันจันทร์ที่จะถึง  ต่อด้วยแผน ปี ๕๖

  • ส่งแผนปฏิบัติการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อำเภอสระใคร  การพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้  ให้เลขาทีม R2R ช่วยกันตรวจทาน   เตรียมเสนอ คปสอ.สระใคร  วันจันทร์เช่นกัน

  • มีเวลาคิดสร้างสรรค์  เขียนโครงการ  ใช้จุดแข็งและโอกาสจากสถานการณ์ที่มีกองทุนทันตกรรม (สปสช.)  เอื้ออำนวย

  • ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดี  ผลงานงอกงาม   เริ่มต้นปีนี้....อย่างสดใส  สบายใจ  โปร่งเบา
  • ชอบ ๆ  ช่วงเวลาพอเพียง  ไม่เร่งด่วน  ทำตั้งแต่เินิ่น ๆ   ในเรื่องที่สำคัญ
  • ^_,^


เขียน 14 Dec 2012 @ 22:11 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 10:21, ()


ความเห็น (0)