อนุทิน 118368 - Ka-Poom

Ka-Poom

๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (๑)

ตลอดสามปีที่ผ่านมา จะนำกับข้่าวไปถวายพระก่อนจากนั้นจึงมาทำงาน

ระยะทางจากบ้านไปที่วัด ๒๐ กว่ากิโลเมตร  เป็นเส้นทางที่อาศัยเพื่อฝึกฝนความมุ่งมั่นและความเพียร

จวบจนมาวันหนึ่งเสียงและแววตาแห่งการตำหนิ ว่ามาทำงานสายแต่ก็ไม่ได้สายกว่าวิชาชีพอื่น

จึงปรับปรุงแก้ไขกับตัวเอง  ...

ไม่ใช่หยุดไปวัด แต่ปรับเวลาให้เช้าขึ้นและปฏิบัติเพียงแค่นำกับข้าวไปถวาย  ไม่ได้อยู่ฟังเทศน์และรับพร

แล้วเราก็ยังมาทำงานเช้ากว่าบุคคลที่ตำหนิติเตียนเรา

...

เขียน 14 Dec 2012 @ 09:19 () แก้ไข 17 Dec 2012 @ 04:11, ()


ความเห็น (0)