อนุทิน 118363 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 Buddha Vacana 

The Lord said to the monks: “Body is not self.  If it were, it would not be liable to affliction, and one could say: ‘Let my body be like this.  Let not my body be like that.’ But since the body is not the self, it is liable to affliction, and one cannot say: ‘Let my body be like this.  Let not my body be like that.’ And it is the same with feeling, perception, mental constructs and consciousness.  What do you think?  Is body permanent or impermanent?”

“Impermanent, sir.”

“Now, is what is impermanent painful or pleasant?”

“Painful, sir.”

“Now, is it fit to regard what is impermanent and painful like this: ‘This is mine, this is I, this is my self?’ ”

“No, sir.”

“And it is the same with feeling, perception, mental constructs and consciousness.  So, any kind of body, feeling, perception, mental constructs or consciousness, whether past, present or future, whether gross or subtle, whether internal or external, whether inferior or superior, whether far or near, must with right understanding be regarded thus: ‘This is not mine, this is not I, this is not my self.’ When a noble disciple has heard this and sees this, he becomes detached from body, feeling, perception, mental constructs and consciousness.  Being detached, passions fade, with the fading of passions he is free, and when he is free he knows he is free.  He knows: ‘Birth is ended, the holy life has been lived, what has had to be done is done, there is no more of this.’ ”

-- S.III,66

<Note: Self = อัตตะ atta; mental construct = เจตะสิกะ cetasika ; consciouness = จิตตะ citta> 

เขียน 14 Dec 2012 @ 05:07 () แก้ไข 15 Dec 2012 @ 05:33, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าใครแปล บาลี หรือไทย เป็นอังกฤษครับ แต่ผมมีคห.ว่า  mental construct น่าแปลว่า "สังขาร" เสียมากกว่า   ...ซึ่งทางฝรั่งมหาญาน มักแปลกัีนว่า  samsara (ไม่ใช่การแปลความหมาย แต่ว่ากันตาม transliteration...แปลตามอักษร)  

 

เจตสิก นั้น มักหมายถึง ขันธ์สาม คือ เวทนา สัญญา สังขาร  

 

่ส่วนจิต (หรือวิญญาณ) นั้น มักแปลกันว่า conciousness 

เวทนา feeling หรือ perception (แล้วแต่สำนักแปล) 

สัญญา...memory หรือ recognition  

สังขาร...samsara,  thinking, conditioned thought, etc. (แม้แต่คนไทยก็ยังหาว่าสังขารคือความผุพังของร่างกาย ไปด้วยซ้ำ)  ท่านพุทธทาสเป็นคนแรกที่แปลว่า "การคิดปรุงแต่ง"   ดังนั้นคำว่า mental construct น่าจะเข้าข่ายนี้ครับ ผมเดาว่าผู้แปลได้รับอิทธิพลจากท่านพุทธทาส

 

เขียนเมื่อ 

Thanks Ico48 คนถางทาง,

There is a serious error in "my" note as it was posted.

1) The Buddha Vacana is (shamelessly) taken from Digital Pali Reader (DPR) for Firefox (developed by Yuddhadhammo bhikkhu, available free for download.

2) As you kindly pointed, this verse (Buddha vacana) is about seeing oneself in the light of the pañcakkhandhā [five aggregates]: (rūpa - รูป form; vedanā - เวทนา feeling; saññā - สัญญา perception; saṅkhāra - สังขาร mental fabrication; and viññāṇa - วิญญาณ consciousness).

3) My note was added mainly for me to investigate this verse in terms of Self = อัตตะ atta; mental construct ?= เจตะสิกะ cetasika ; consciouness ?= จิตตะ citta

I need to clarify "saṅkhāra - สังขาระ mental fabrication and เจตะสิกะ cetasika"; and "viññāṇa - วิญญาณ consciousness and จิตตะ citta". The meanings of these words (and concepts) in Thai (in normal use/sense) are different from the meanings in Pāli (in Buddhist use/sense). Translations in English and Thai is more difficult because of my limited depth of understanding of all 3 languages.  

It would be good if we have clear and exact understanding of these words: รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ so we can teach Buddhism concepts in school in the way that children can use in daily life.

I posted a view of ขันธ์ in [6. A sense to connect, match, think and know.](http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/385770).