อนุทิน #118348

คิดวาง  ว่างเปล่า  ตายตั้งแต่ไม่เริ่ม

คิดฝัน  ลงมือทำ  ชีวิตมีความหมาย

คิดห่าง   เดินทางไกล  ชมความงามเรื่อยไป

คิดใกล้  เดินทางถึง   รางวัลทุกเข็มไมล์

(Ment อาจารย์แผ่นดิน)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)