อนุทิน 118305 - nampeth-APN+(educator diabetes)

  ติดต่อ

1.การทำงานวันนี้เริ่มต้นประชุมร่วมกับอจ.ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนเรื่องการอบรมผู้ให้ความรุ้เบาหวานของรพ.บางพลีและรพสตที่อยุ่ในเครือข่าย

2.การได้ไอเดียจากการไปประชุมที่มสธร่วมกับสปสชไดครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยดรคเรื้อรังไ

ในวันที่12เดือน12ปี2012

ทำให้ได้ความคิดอยากทำโครงการเข้า สปสชหันมาตรองก่อนว่าไหวไหมคะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)