อนุทิน 118298 - Dang

Dang

ของขวัญจากพุทธองค์

ของขวัญที่พระพุทธเจ้ามอบให้แก่ชาวโลกคือ การเลิกทาสทางวิญญาณ

The Gift from the Buddha

The gift from the Buddha to people near and far is the release of soul's slavary.

เขียน 12 Dec 2012 @ 12:19 () แก้ไข 12 Dec 2012 @ 15:22, ()


ความเห็น (0)