อนุทิน #118298

ของขวัญจากพุทธองค์

ของขวัญที่พระพุทธเจ้ามอบให้แก่ชาวโลกคือ การเลิกทาสทางวิญญาณ

The Gift from the Buddha

The gift from the Buddha to people near and far is the release of soul's slavary.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)