อนุทิน 118291 - ครูบาบินก้าว

ตราบที่ศีลธรรม ไม่กลับมา โลกาจักวินาศ

ตราบที่การศึกษาไม่เป็นไปเพื่อการลด ละ กิเลส กู้ประเทศไม่ได้


เมื่อชีวิตเกิดวิกฤติผิดพลาด ถึงจะได้สติ ถึงจะนึกถึงคำเตือนของคนในสังคมรอบข้าง และ ใจก็จะเกิดความแจ่มชัดในคุณค่าของความบริสุทธฺ์ที่ตนเคย มี

บางคนรู้แก่ใจตนจากที่ได้ผิดพลาด หากก็ยังปล่อยกาย - ใจ ปล่อยตัว ถลำหนักไปเรื่อย ๆ โดยหลงคิดว่า ตนฉลาดที่สามารถลับลวงพรางคนอื่นได้ นี้แหละ ความมีโมหะของแท้


แต่ที่หนักข้อกว่านั้น คือ ถึงขั้นลวงคนอื่นให้พลาดไปด้วยเพื่อจักได้สามารถปิดปากได้สนิทจากกรรมที่ก่อ จากบาปที่แบกที่ทำกันไว้อย่าง ไร้สำนึกกระทั่งหยาบจนเคยชิน

เขียน 12 Dec 2012 @ 08:55 () แก้ไข 12 Dec 2012 @ 17:43, ()


ความเห็น (0)