อนุทิน 118273 - noktalay

noktalay

พรุ่งนี้หน้าเสาธงเตรียม ๓ เรื่องเพื่อพูดคุยกับเด็กๆ
๑.  การเตงรียมตัวสอบกลางภาคในวันที่ ๒๔ - ๒๘ ธันวาคม
๒.  การใช้อุปกรณ์สื่อสาร (ไอพอด ไอแพด แท็บเล็ต) ในห้องเรียนอย่างเหมาะสม
๓.  การแต่งเครื่องแบบกิจกรรมในเครื่องแบบให้ถูกต้อง
......อยากให้ฟัง  อยากให้ได้คิดร่วมกัน อยากให้วินัยเกิดเรื่อยๆ แบบสะสมไป

เขียน 11 Dec 2012 @ 21:14 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 22:21, ()


ความเห็น (0)