อนุทิน 118273 - noktalay

  ติดต่อ

พรุ่งนี้หน้าเสาธงเตรียม ๓ เรื่องเพื่อพูดคุยกับเด็กๆ
๑.  การเตงรียมตัวสอบกลางภาคในวันที่ ๒๔ - ๒๘ ธันวาคม
๒.  การใช้อุปกรณ์สื่อสาร (ไอพอด ไอแพด แท็บเล็ต) ในห้องเรียนอย่างเหมาะสม
๓.  การแต่งเครื่องแบบกิจกรรมในเครื่องแบบให้ถูกต้อง
......อยากให้ฟัง  อยากให้ได้คิดร่วมกัน อยากให้วินัยเกิดเรื่อยๆ แบบสะสมไป

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)