อนุทิน 118265 - โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) I-TIM

โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) I-TIM

Living in Style @ I-TIM

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ได้มาถ่ายทำโทรทัศน์รายการ Living in Style เรื่องการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหารและประดับสถานที่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนไอทิม โดยมีอาจารย์ประจำของโรงเรียนไอทิมเป็นวิทยากร

เขียน 11 Dec 2012 @ 17:39 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 19:45, ()


ความเห็น (0)