อนุทิน 118265 - โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) I-TIM

  ติดต่อ

Living in Style @ I-TIM

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ได้มาถ่ายทำโทรทัศน์รายการ Living in Style เรื่องการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหารและประดับสถานที่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนไอทิม โดยมีอาจารย์ประจำของโรงเรียนไอทิมเป็นวิทยากร

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)