อนุทิน #118265

Living in Style @ I-TIM

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ได้มาถ่ายทำโทรทัศน์รายการ Living in Style เรื่องการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหารและประดับสถานที่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนไอทิม โดยมีอาจารย์ประจำของโรงเรียนไอทิมเป็นวิทยากร

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)