อนุทิน 118263 - ศึกษานิเทศก์ สพม.31

อิงลมชมหมอก

วันอังคารที่ 11  ธันวาคม  2555 กลุ่มงาานวัดและประเมินผลการศึกษา สพม.31 จัดประชุมปฎิบัติการสรุปจัดทำแนวทางและวิธีการจัดทำ GPA ที่มีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาร 2555 ณ  อิงลมชมหมอก อ.วังน้ำเขียว จ.นนครราชสีมา 

เขียน 11 Dec 2012 @ 15:10 () แก้ไข 15 May 2013 @ 10:59, ()


ความเห็น (0)