อนุทิน 118213 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

ทำงานได้มากเลย  ได้หยุด 3 วัน  ทำงานเกี่ยวกับรูปภาพ  เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียนที่ก้าวหน้า  ได้ทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วย

ส่วนวันนี้ จะเตรียมการเข้ารับการอบรม  หากมีเวลาเหลือ จะเตรียมการงานวันคริสต์มาสด้วยค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ได้เขียนบันทึกในโกทูโนว์ ด้วย  ฝากรูปผลงานด้วย  มีเวลาจะนำมาเขียนบันทึกอีกมากมาย  ที่ประสบกับความสำเร็จ เล็กๆๆแต่นำมาร้อยเรียง ได้มูลค่ามหาศาล