อนุทิน 118204 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

  ติดต่อ

ที่โบสถ์จัดงานคริสตมาสล่วงหน้า มีสมาชิกและพี่น้องมาร่วมงาน นักเทศน์ อ.นิพนธ์  เหลืองเงิน ประธานสภาคริสตจักรพระกิตติคุณ แห่งประเทศไทย บอกว่าคริสตจักรแห่งนี้ผมจำได้ จัดงานคริสตมาสปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดงานวันที่ 7 มกราคม 2555  ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ธันวาคม 2555    พระพร จึงได้รับมากมาย 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)