อนุทิน 118178 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

"ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น"
ฉันได้แต่ปลอบน้องและปลอบตัวเอง เมื่อพบความไม่ชอบธรรม  และความเห็นแก่ตัวของเพื่อนร่วมงาน

                                                                  ธรรมทิพย์
                                                              ๘  ธันวาคม ๒๕๕๕เขียน 08 Dec 2012 @ 20:50 () แก้ไข 08 Dec 2012 @ 21:07, ()


ความเห็น (2)

หลายครั้งที่เราต้องประสบ พบเห็นกับความไม่ชอบธรรม

แต่ถึงอย่างไร...ธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเสมอค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณค่ะ คุณหยั่งราก  ฝากใบ 
    ที่แวะมาเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเสมอ
    เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ