อนุทิน 118174 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

รู้... ใครดี ใครชั่ว
ตื่น... มาช่วยเป็นคนดี และร่วมใจลงมือทำ อย่าเปิดโอกาสมีคนชั่ว
เบิกบาน... จักเป็นผล ที่ทุกคนจะได้รับ

คนที่มีจิตยิ่งมิจฉาทิฐิเท่าใด ๆ จักยิ่งนำพาชีวิตผิดพลาดหนัก...หนักจนแม้จะมี ปราชญ์ บัณฑิต พระโพธิสัตว์ ท่านจะมีเมตตามากในระดับใด ๆ ก็ไม่สามารถช่วยคนเช่นนี้ได้ 

ยิ่งคนเช่นนี้ มีพื้นฐาน แห่งความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง...ซึ่ง แผ่นดินไทย ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างคนทราม

เมื่อตรวจดูนักบริหาร

แผ่นดินไทยนั้น ทหารก็มาบริหารแล้ว ตำรวจก็มีมาบริหารแล้ว ข้าราชการบริหารแล้ว นักธุรกิจก็มาบริหารแล้ว อีกทั้ง คนเหลี่ยม คนหล่อ ก็บริหารแล้ว บัดนี้ คนงามก็แสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ในบัดนี้แล้ว

กว่า ๘๐ ปี แล้ว เมืองไทย
ประชาธิปไตย แท้... ไม่เกิด
จักมีก็แต่..พระบารมีองค์กษัตริย์ ผู้ทศพิธราชธรรมปกพสกนิกร
ทั้งแผ่นดินเรียนผิด-ถูก รู้แท้ ใครดี-ชั่ว ซึ้งแล้ว คนไทย

บัดนี้...

ประชาชน สัมมาปัญญา แจ่มชัด...
มีผู้สัมมา ฯ นำปฏิบัติเสียสละ เป็นผู้ให้ ยิ่งใหญ่
รับพระมหากุศโลบาย
น้อมเทิดไท้ จากพระองค์..ทรงพระมหากรุณา

ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิน
พระเจ้าแผ่นดิน ทรงภูมิธรรม นำความรู้ นำธรรม นำทำ ล้ำค่า
ถึงเวลาที่ประชาชน ซื่อ ๆ ใจพอ ธรรมดา ๆ 
จักมาบริหาร ฯ แผ่นดินธรรม - แผ่นดินทองสุดล้ำค่า เป็นแบบอย่าง เป็นที่พึ่งให้โลกครา นี้.......


เขียน 08 Dec 2012 @ 18:42 () แก้ไข 08 Dec 2012 @ 18:44, ()


ความเห็น (0)