อนุทิน 118129 - อ.นุ

อ.นุ

วางสมมติ พบวิมุติ คือ สุขแท้..

ไม่ว่าเราอยู่ที่ใดบนพื้นโลก ความสุขเล็กๆ จะดำรงอยู่ในตัวเราเสมอ
เพียงแค่ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยความซื่อสัตย์เคารพ           

ความซื่อสัตย์ เปรียบดังรางวัลแห่งชีวิต

(พระพิทยา ฐานิสฺสโร...หมู่บ้านพลัม)

เขียน 07 Dec 2012 @ 13:33 ()


ความเห็น (0)