อนุทิน 118120 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ข้าราชการที่เป็น IT person มีแค่ 1.5% หากเพิ่มคุณภาพและปริมาณขึ้น จะทำให้ productivity ของ e-government เพิ่มมากขึ้นถึง 10%

เขียน 07 Dec 2012 @ 12:08 ()


ความเห็น (0)